Wielu myślicieli oświeceniowych podchodziło krytycznie do religii. przeczytaj uważnie stwierdzenie A i B, a następnie nazwij pogląd, który charakteryzuje to stwierdzenie,i określ stosunek jego zwolennika do Boga.
A: Bóg jak wielki zegarmistrz raz nakręcił zegar- świat i więcej nim sie nie interesuje.
B: Początek świata jest w materii.

1

Odpowiedzi

2010-01-30T13:09:16+01:00
A: deizm - twórca nurtu zaprzecza wpływowi Istoty Wyższej na egzystencje ludzką . Los znajduje się w rekach człowieka .
B :materializm (Jońscy filozofowie przyrody) -świat opiera się na krążeniu materii, dzięki niej się narodził i do jej pierwotnej formy dążył. Filozofia ta nakłania do racjonalnego wytłumaczenia początku wszechrzeczy
3 5 3