Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych. Do rozwiązania zadania wykożystaj wzory spośród podanych: a) W=F*s b) W=P*t c) F=m*g d) deltaE=m*g*h

1

Odpowiedzi

2010-01-30T12:55:13+01:00
M = 50 kg
h = s= 2 m
t = 4 s
g = 9,82 m/s^2 = 10 m/s^2 , znaczek^ = do potęgi
P = ?

P = W/t

W = F*s
F = m*g

P = m*g*s/t

P = 50 kg * 10 m/s^2 * 2 m/4 s
P = 250 W
jednostki:
[kg*m/s^2 ] = [N]
[N*m] = [J]
[J/s] = [W]

II sposób:
P= W/t
W = E = m*g*h

P = m*g*h/t
9 3 9