Odpowiedzi

2010-02-02T11:59:32+01:00
Biosynteza aminokwasów - procesy biochemiczne, zachodzące w organiźmie, prowadzące do powstania aminokwasów. Aminokwasy, które organizm jest w stanie zsyntetyzować, zwane są aminokwasami endogennymi. Szlaki biosyntezy aminokwasów różnią się w zależności od aminokwasu i od organizmu.

jeżeli masz 2 aminokwasy : A i B to moga powstać połączenia AA, BB oraz AB i BA. w peptydach jest ważna kolejność - czy pierwszy będzie A czy tez B. Jest tak ponieważ aminowkasy tworza połączenia między sobą - wiązania peptydowe pomiędzy C - N, i tu ważne jest który aminokwas dostarczył grupę karboksylową a ktory aminową.

Biosynteza kwasów tłuszczowych - reakcje biochemiczne, prowadzące do powstania kwasów tłuszczowych z jednostek acetylo- CoA
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu.

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T15:15:51+01:00
Synteza aminokwasów - procesy biochemiczne, zachodzące w organizmie, prowadzące do powstania aminokwasów. Aminokwasy, które organizm jest w stanie zsyntetyzować, zwane są aminokwasami endogennymi. Szlaki biosyntezy aminokwasów różnią się w zależności od aminokwasu i od organizmu. Wszystkie aminokwasy biogenne, w zależności od metabolitu pośredniego, z którego się wywodzą, można podzielić na 6 grup:

* Aminokwasy powstające z α-ketoglukaranu, który pochodzi z cyklu kwasu cytrynowego. Do tej grupy należy tzw. rodzina glutaminianu. W jej skład wchodzi glutaminian oraz wywodzące się z niego: glutamina, prolina i arginina.
* Aminokwasy powstające ze szczawiooctanu, który pochodzi z cyklu kwasu cytrynowego. Do tej grupy należy tzw. rodzina asparaginianu. W jej skład wchodzi asparaginian, wywodzące się z niego: asparagina, metionina, treonina i lizyna oraz izoleucyna, powstająca z treoniny.
* Aminokwasy powstające z 3-fosfoglicerynianu, który pochodzi z glikolizy. Do tej grupy należy tzw. rodzina seryny, w skład której wchodzi seryna oraz wywodzące się z niej cysteina i glicyna.
* Aminokwasy powstające z pirogronianu, który pochodzi z glikolizy. Do tej grupy należy tzw. rodzina pirogronianu, w skład której wchodzi alanina, walina i leucyna.
* Aminokwasy powstające z fosfoenolopirogronianu, pochodzącego z glikolizy i erytrozo-4-fosforanu, pochodzącego ze szlaku pentozofosforanowego. Do tej grupy należy tzw. rodzina aminokwasów aromatycznych, w skład której wchodzi fenyloalanina, tyrozyna i tryptofan.
* Aminokwas, powstający z rybozo-5-fosforanu, pochodzącego ze szlaku pentozofosforanowego. Aminokwasem tym jest histydyna

.
Synteza tłuszczów - powstanie tłuszczów jest bardzo ściśle związane z oddychaniem, ponieważ niektóre metabolity tego procesu są produktami do syntezy