Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:15:31+01:00
1. 2CH₃COOH + 2K -> 2CH₃COOK + H₂
2. 6CH₃COOH + Al₂O₃ -> 2(CH₃COO)₃Al + 3H₂O
3. 2CH₃COOH + Ba(OH)₂ -> (CH₃COO)₂Ba + 2H₂O
4. CH₃COOH + O₂ -> 2CO + 2H₂O
5. 2CH₃COOH + PbO -> (CH₃COO)₂Pb + H₂O
6. CH₃COOH ->(strzałki w dwie strony i H₂O) CH₃COO⁻ + H⁺