Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:03:53+01:00
A - O₂
B - HCOOCH₃
C - H₂O
D - HCOONa
1.HCOOH + CH₃OH ->(H₂SO₄) HCOOCH₃ + H₂O
2.2Na + 2HCOOH -> 2HCOONa + H₂
3.2CH₃OH + 3O₂ ->2CO₂ + 4H₂O
4.HCOOCH₃ + 2O₂ -> 2CO₂ + 2H₂O
5.O₂ + 2H₂ -> 2H₂O
2010-01-30T18:15:47+01:00
A - O₂
B - HCOOCH₃
C - H₂O
D - HCOONa

1.HCOOH + CH₃OH ->(H₂SO₄) HCOOCH₃ + H₂O
2.2Na + 2HCOOH -> 2HCOONa + H₂
3.2CH₃OH + 3O₂ ->2CO₂ + 4H₂O
4.HCOOCH₃ + 2O₂ -> 2CO₂ + 2H₂O
5.O₂ + 2H₂ -> 2H₂O