Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:40:45+01:00
4.
a)CnH2n+1COOH z czego 2n+2 to wodór
czyli CnH2n+1COOH × 11,1% = 2n+2
(14n+2n+46)×0,111=2n+2
n=7
b)C₇H₁₅COOH
M=96+16+32=144g/mol
c) Cp=96/144 × 100%=66,7%
5.
2CH₃COOH + Ca -> (CH₃COO)₂Ca + H₂
2CH₃COOH + CaO -> (CH₃COO)₂Ca + H₂O
2CH₃COOH + Ca(OH)₂ -> (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O