Odpowiedzi

2010-01-30T13:14:15+01:00
A = 1
b = 3
c = -4

Δ = b² - 4ac

Δ = 3² - 4(-4*1) = 9 + 16 = 25
√Δ = √25 = 5

x1 = (-b - √Δ) / 2a = (-3 -5) / 2= -4

x2 = (-b + √Δ) / 2a = (-3 + 5) / 2 = 1

x należy do przedziału (-4,1)
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T13:32:13+01:00
X²+3x-4<0
x²+3x-4=0
Δ=b²-4ac=3²-4*1*(-4)=9+16=25
x₁=-b-∫Δ /2a= -3-5 /2= -8/2=-4
x₂=-b+∫Δ /2a= -3+5 /2= 2/2=1
x∈(-4;1)