Czechy,Włochy, Polska, Wielka Brytania, Francja,Niemcy. Określ te państwa ze względu na formy państwa.

1.Podział państw ze względu na formę rządu
2. Podział państw we względu na relacje miedzy organami władzy (systemy państwowe)
3.Podział państw ze względu na strukturę terytorialno-administracyjna
4. Podział państw ze względu na reżim polityczny.

Umieściłam małą pomoc (schemat)
Bardzo proszę o pomoc ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:14:58+01:00
Czechy: 1. republika parlamentarna 2. system parlamentarno-gabinetowy 3. unitarne 4. reżim demokratyczny

Wlochy: 1. republika parlamentarna 2. system parlamentarno-gabinetowy 3. unitarne zdecentralizowane 4. reżim demokratyczny

Polska: 1. republika parlamentarna 2. system parlamentarno-gabinetowy 3. unitarne zdecentralizowane 4. reżim demokratyczny socjalny

WB: 1. monarchia dziedziczna 2. system parlamentarno-gabinetowy 3. unitarne zdecentralizowane 4. reżim demokratyczny socjalny

Francja: 1. republika parlamentarna 2. system mieszany 3. unitarne scentralizowane 4. reżim demokratyczny socjalny

Niemcy: 1. republika 2. system parlamentarno-gabinetowy 3. federacja 4. reżim demokratyczny socjalny