Przepraszam za małą ilość punktów.Te zadania są na poziom 6 klasy.(Obliczenie poziom 6 klasa)
Proszę do jutra o rozwiązanie tych zadań:
1.Łukasz miał za zadanie wyrazić 50m i 3cm za pomocą innych jednostek na kilka różnych sposobów. W jednym wypadku popełnił błąd. Która z poniższych wielkości nie jest równa 50m i 3cm?
a) 50m 30mm
b)5003 cm
c) 50030 mm
d)5030 mm
Odp:
2.Oblicz:
a) 4+7²=
b) (9+0)×1-0÷3=
c) 9×6+48÷6=
Odp:
3.Oblicz:
a)jedna piąta+0,5=
b)⅓-0,1=
c)jeden i jedna trzecia×2=
d)pięć i dziesięć jedynastych÷5=
e) (½)³=

4.W roku nieprzystępnym ostatni dzień roku wypadł w czwartek. Pierwszy dzień tego roku to:
a)wtorek
b)środa
c)czwartek
d)piątek
Odp:
5.Zaokrąglenie liczby 12,3456 do części setnych wynosi:
a) 12,34
b) 12,35
c) 12,345
d) 12,346
Odp:
6.Która z poniższych liczb jest odwrotnością liczby 1,4?
a) -1,4
b) pięć siódmych
c) -pięć siódmych
d)jeden i pięć drugich
Odp:
7.Iloczyn sześć piątych×dwie dziewiąte jest:
a)mniejszy od ⅓
b) większy niż ⅓, ale mniejszy od ½
c)większy od ½,ale mniejszy od ⅔
d)większy od ⅔
Odp:
8.Uporządkuj następujące masy w kolejności od najmniejszej do największej: 2kg,2dag,220dag,2010g,2,03kg.
Odp:
9.Oblicz pole i obwód trapezu o wym. podanych na rysunku.(obrazek w załączniku)
10.Jedna płytka o wym. 20cm na 20cm kosztuje 1,90zł.Ile kosztują płytki potrzebne do pokrycia ściany o wym. 2,5m na 2,4m?
11.Ustal, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz "+" w kratkę obok zdania prawdziwego, a "-" w kartkę obok zdania fałszywego.
a)Istnieje trójkąt, którego kąty mają miary: 45°,25°i 120°.
Odp:
b)W każdym prostokącie przekątne są prostopadłe.
Odp:
c)Każdy kwadrat jest rombem.
Odp:
d)Kąty trójkąta prostokątnego równoramiennego mają:45°,45° i 90°.
Odp:
e)Trzy odcinki o długościach 2cm,2cm i 4cm mogą być bokami trójkąta.
Odp:
12.Ustal, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz "+" w kratkę obok zdania prawdziwego, a "-" w kartkę obok zdania fałszywego.
a)Każda liczba parzysta jest wielokrotnością liczby 2.
Odp:
b)Liczba 9 jest liczbą pierwszą?
Odp:
c)Najmniejszym wspólnym dzielnikiem licz 24i32 jest liczba 4.
Odp:
d)Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 10 i 15 jest liczba 30.
Odp:
13.Która z liczb nie jest winikiem dzielenia 6:4?
a)sześć czwartych
b)jeden i dwie czwarte
c)trzy drugie
d)jeden i dwie szóste
Odp:
14.Odwrotność liczby trzy i dwie siódme to:
a)trzy i siedem drugich
b)siedem trzydziestych siódmych
c)dwadzieścia trzy drugie
d)siedem dwudziestych trzecich
Odp:
15.Uzupełnij zapisy, wpisując w kratki nieskracalne ułamki zwykłe.
20 minut to ..... godziny
15 centymetrów to ..... metra
17 dekagramów to ..... kilograma

16.Oblicz:
a)210:3+10×3=
b)trzy i jedna piąta- ⅜:1¼=
17.Paweł i Wojtek wybrali się na wycieczkę rowerową. W ciągu godziny przejechali 16⅖km. Po chwili odpoczynku postanowili wrócić do domu inną, krótszą drogą. W drodze powrotnej przejechali 15¾km. Ile kilometrów przejechali podczas całej wycieczki? Zapisz wszystkie obliczenia.
Obliczenia:
Odp:
18.Ania zaoszczędziła na wakacje 200zł. Za siedem dwudziestych tej kwoty kupiła buty, cztery trzynaste pozostałych pieniędzy wydała na książkę. Resztę pieniędzy przeznaczyła na własne wydatki podczas pobytu na koloniach. Oblicz, ile pieniędzy Ania zostawiła na wyjazd na kolonie. Jaka to była część zaoszczędzonej kwoty?
Obliczenia:
Odp:
To na tyle.Bardzo proszę przynajmniej połowę tych zadań rozwiązać.Będę bardzo wdzięczna.

3

Odpowiedzi

2010-01-30T13:16:54+01:00
1-c
2.Oblicz:
a) 4+7²=4+49=53
b) (9+0)×1-0÷3=9x1:3=3
c) 9×6+48÷6=54+8=64
5.Zaokrąglenie liczby 12,3456 do części setnych wynosi:
a) 12,34
b) 12,35 to jest poprawna
c) 12,345
d) 12,346
15.Uzupełnij zapisy, wpisując w kratki nieskracalne ułamki zwykłe.
20 minut to 1/3 godziny
15 centymetrów to 3/20 metra
17 dekagramów to 17/100 kilograma
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:05:33+01:00
1d
2.
a.53
b.9
c.6
3
a.0,7
b.0,23
c.1 i siedem dziewiątych
d. 1 i dwie jedenaste
e.1/8
4.b
5.b
6.d
7.a
8. 2dag, 2kg,2,03kg,2010g,220dag,2010g
10.285
11. a)Istnieje trójkąt, którego kąty mają miary: 45°,25°i 120°.-
b)W każdym prostokącie przekątne są prostopadłe.
Odp:-
c)Każdy kwadrat jest rombem.
Odp:+
d)Kąty trójkąta prostokątnego równoramiennego mają:45°,45° i 90°.
Odp:+
e)Trzy odcinki o długościach 2cm,2cm i 4cm mogą być bokami trójkąta.
Odp:-
12.
a)Każda liczba parzysta jest wielokrotnością liczby 2.
Odp:+
b)Liczba 9 jest liczbą pierwszą? -
c)Najmniejszym wspólnym dzielnikiem licz 24i32 jest liczba 4.-
d)Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 10 i 15 jest liczba 30.
Odp:+
13.b)jeden i dwie czwarte
14.a)trzy i siedem drugich
15.
20 minut to 1/3 godziny
15 centymetrów to 3/20 metra
17 dekagramów to 17/100 kilograma
16.
a)210:3+10×3=100
b)trzy i jedna piąta- ⅜:1¼=2
17.16⅖km+15¾km=32.3/20
odp.32.3/20
18.200zl- 7/20=130zł
130zł-4/13=90zł-na kolonie pozostawiła 90 zł
było to 9/20 jej oszczednosci
7 4 7
2010-01-30T14:44:08+01:00
1d
2.
a.53
b.9
c.6
3
a.0,7
b.0,23
c.1 i siedem dziewiątych
d. 1 i dwie jedenaste
e.1/8
5.b
7.a
8. 2dag, 2kg,2,03kg,2010g,220dag,2010g
10.285
11. a)Istnieje trójkąt, którego kąty mają miary: 45°,25°i 120°.-
b)W każdym prostokącie przekątne są prostopadłe.
Odp:-
c)Każdy kwadrat jest rombem.
Odp:+
d)Kąty trójkąta prostokątnego równoramiennego mają:45°,45° i 90°.
Odp:+
e)Trzy odcinki o długościach 2cm,2cm i 4cm mogą być bokami trójkąta.
Odp:-
b)Liczba 9 jest liczbą pierwszą? -
c)Najmniejszym wspólnym dzielnikiem licz 24i32 jest liczba 4.-
d)Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 10 i 15 jest liczba 30.
Odp:+
13.b)jeden i dwie czwarte
14.a)trzy i siedem drugich
15.
20 minut to 1/3 godziny
15 centymetrów to 3/20 metra
17 dekagramów to 17/100 kilograma
17.16⅖km+15¾km=32.3/20
odp.32.3/20
18.200zl- 7/20=130zł
130zł-4/13=90zł-na kolonie pozostawiła 90 zł
było to 9/20 jej oszczednosci
2 2 2