O trójpodziale władzy .
Fragment Konstytucji Stanó Zjednoczonych
My , Naród Stanów Zjednoczonych , w celu umocnienia Unii ugruntowania sprawiedliwości zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę , stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi , zabezpieczenia dla nas i dla potomnych błogosławieństw wolności ustanawiamy i przyjmujemy tę oto Kontytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki .
Artykuł 1 & 1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie Kongres Stanów Zjednoczonych , który będzie się składał Senatu i Izby Reprezentantów . (…)
& 10.Żaden stan nie może zawierać traktatów przymierzy lub zawiązywać konfederacji , wystawić listów kaperskich , bić monety .(..)
Artykuł2 & 1 . Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki . Będzie on sprawował urząd przez okres czterech lat i wraz z Wiceprezydentem wybranym na ten sam okres. Artykuł 3 & 1 . Władzę sądową w Stanach Zjednoczonych sprawować będzie Sąd Najwyższy oraz sądy niższe .
Zad 1 :
Wyjaśnij , na czym polega tzw. Trójpodział władzy , który pojawił się po raz pierwszy w Konstytucji USA i stał się podstawą wszystkich nowoczesnych konstytucji .
……………………………….................................................................................................................
……………………………….................................................................................................................

Zad2:
Jaki urząd wprowadziła po raz pierwszy w dziejach amerykańska konstytucja . ?
……………………………….................................................................................................................
……………………………….................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T13:19:43+01:00
Zad1
Trój podział władzy polegał na tym że władza dzieliła się na wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą.
zad2
Urząd Prezydenta
1 5 1