Odpowiedzi

2010-01-30T13:26:20+01:00
Dane:
m=3kg
T₁=20⁰C
T₂-80⁰C
Q=162kJ=162 000J
Szukane:
(w nawiasie indeks, a nie "ce od wu")
c(w)=?
Rozwiązanie:
Q=m*c(w)*delta T
Q=m*c(w)*(T₂-T₁) /:m*(T₂-T₁)
c(w)=Q/m*(T₂-T₁)
c(w)=162000J/(3kg*(80⁰C-20⁰C))
c(w)=162000J/3kg*60⁰C
c(w)=900 J/kg*⁰C
Ponieważ przyrost temperatury w Kelwinach jest taki sam, jak w stopniach Celsjusza, to ciepło właściwe może również przyjąć jednostkę:
J/kg*K
bez zmiany wartości liczbowej.
c(w)=900 J/kgK