Odpowiedzi

2010-01-30T14:39:57+01:00
Program xors;

var a,b,c:word;

begin
`write('Podaj dlugosc 1. boku: ');
`readln(a);
`write('Podaj dlugosc 2. boku: ');
`readln(b);
`write('Podaj dlugosc 3. boku: ');
`readln(c);

`if ((a+b)>c) or ((a+c)>b) or ((b+c)>a) then
``begin
``writeln('Z tych dlugosci bokuw mozna zbudowac trojkat');
```if (a=b) and (b=c) then
````begin
`````writeln('Jest to trojkat rownoboczny');
````end
````else
````begin
``````if ((a>b) or (a>c) or (b>c)) and ((a=b) or (a=c) or (b=c)) then
```````begin
```````writeln('Jest to trojkat rownoramienny');
```````end
```````else
```````begin
````````if (a*a+b*b=c*c) or (c*c+b*b=a*a) or (a*a+c*c=b*b) then
`````````begin
``````````writeln('Jest to trójkat prostokatny');
`````````end
`````````else
`````````begin
``````````writeln('Jest to trojkat roznoboczny');
`````````end;
```````end;
`````end;
``end;
`readln;
end.

w miejsce "`" wstaw spację
w załączniku masz program zapisany w pascalu