Zadanie 1.
Dział:Trójkaty prostokatne:Twierdzenie Pitagorasa
Oblicz długości odcinków oznaczonymi literami
a)jeden przyprostokatna ma 6 cm a druga 8 cm oblicz przeciwprostokatna (w odpowiedzi musi wyjsc 10)
b)Przyprostokatna ma 15 cm a przeciw prostokatna ma 17 cm oblicz druga przyprostokatna ( w odpowiedzi musi wyjsc 8)
c)przyprostokatna ma 6 cm a przeciw prostokatna 2 cm oblicz 2 przyprostakatna (w odpowiedzi musi wyjsc 2 pierwiastki z 10)
d)przeciwprostokatna ma 4 cm a przyprostokatna ma 3 pierwiastki z 2 oblicz druga przyprostokatna w (odpowiedzi musza wyjsc 2 pierwiastki)
e)jedna przyprostokatna ma 3 pierwiastki z 3 ,a druga 2 pierwiastki z 5 oblicz przeciwprostokatna(w odpowiedzi musi wyjsc 47)
f)przeciwprostokatna ma /13 (<--- pierwiastek)
1 przyprostokatna ma 3 oblicz 2 przyprostokatna (w odpowiedzi musi wyjsc 2)
zalezy mi na tym zad..daje 50 punktów

2

Odpowiedzi

2010-01-30T13:31:21+01:00
A) a= 6cm b= 8cm c= ?
a²+b²=c²
6²+8²=c²
36+64=c²
c²=√100
c=10cm

b) a=15cm b=? c=17cm
b²=c²-a²
b²=17²-15²
b²=289-225
b²=√64
b=8

c) a=6 b=? c=2
b²=a²+c²
b²=6²+2²
b²=36+4
b²=√40
b=2√10

d) a=3√2 b=? c=4
3√2=√9*2=√18
b²=a²-c²
b²=(√18)²-4²
b²=18-16
b²=√2

e) a=3√3 = √9*3=√27 b= 2√5=√4*5=√20 c=?
a²+b²=c²
(√27)²+(√20)²=c²
27+20=c²
c=47 lub c²=47
(tu nie jestem pewna czy "c" czy "c²")


f) a=? b= 3 c=√13
a²=c²-b²
a²=(√13)²-3²
a²=13-9( ponieważ pierwiastek z potęgą się skróciły)
a²=√4
a=2
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T14:59:27+01:00
A) Dane : Szukane:
a=6 cm c = ?
b=8 cm

c²=a² + b²
c²= 6² + 8²
c²= 36 + 64
c²= 100 /√
c=10 cm

b) Dane : Szukane :
a=15 cm b=?
c= 17 cm

c²=a² + b²
17² = 15² + b²
289=225 + b²
b² = 64/√
b=8 cm

c) Dane: Szukane :
b= 6 cm a=?
c=2 cm

c²=a² + b²
2² = a² + 6²
4= a² + 36
a² = 40 /√
a= 2√10 cm

d)Dane: Szukane:
c = 4 cm b=?
a=3√2 cm

c²=a² + b²
4² = (3√2)² + b²
16 = 18 + b²
b² = 2 / √
b= √2 cm

e)Dane : Szukane:
a=3√3 cm c=?
b=2√5 cm

c²= a² + b²
c²= (3√3)² + (2√5)²
c²= 27 + 20
c= 47 cm

f) Dane : Szukane :
c=√13 cm b=?
a = 3 cm

c² = a² + b²
(√13)² = 3² + b²
169 = 9 + b²
b² = 160/√
b= 2 cm