1. popatrz na rysunek obok. Jaką powierzchnię można zakleić jedną rolką tej taśmy klejącej?
(na rysunku jest taśma klejąca, a na niej napisane "szerokość 2 cm, długość 15 m")

2. Sprzedany na aukcji w 1989 roku znaczek pocztowy osiągnął rekordową cenę 1,1 mln dolarów amerykańskich. Znaczek miał wymiary 2,8 cm x 2,3 cm. Ile kosztował każdy milimetr kwadratowy tego znaczka? Wynik zaokrąglij do 1 centa (0,01 dolara).

3. Ekran monitora ma kształt prostokąta o bokach długości 2,7 dm i 2 dm, a ekran kalkulatora ma kształt prostokąta o bokach długości 10 cm i 2 cm. Ile razy powierzchnia ekranu kalkulatora jest mniejsza od powierzchni ekranu monitora?

4. balkon ma kształt prostokąta o wymiarach 4 m x 1,5 m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba do wyłożenia podłogi tego balkonu?


PROSZĘ Z OBLICZENIAMI

2

Odpowiedzi

2010-01-30T13:48:30+01:00
1. a=2cm
b=15m=1500cm
2cmx1500cm=3000cm2
2.ekran monitora: 2,7 dm x 2 dm
ekran kalkulatora: 10 cm i 2 cm
2,7dmx2dm=27cmx20cm=540cm2
10cmx2cm=20cm2
540cm2:20cm2=27
4.balkon 4 m x 1,5 m
4m=400cm
1,5m=150cm
400cmx150cm=60000cm2
10cmx10cm=100cm2
60000cm2:100cm2=600
1 5 1
2010-01-30T13:50:03+01:00
1. a=2cm
b=15m=1500cm
2cmx1500cm=3000cm2
2.ekran monitora: 2,7 dm x 2 dm
ekran kalkulatora: 10 cm i 2 cm
2,7dmx2dm=27cmx20cm=540cm2
10cmx2cm=20cm2
540cm2:20cm2=27
4.balkon 4 m x 1,5 m
4m=400cm
1,5m=150cm
400cmx150cm=60000cm2
10cmx10cm=100cm2
60000cm2:100cm2=600
1 5 1