Odpowiedzi

2010-01-30T13:49:10+01:00
1.Królestwo Boże głoszone przez Jezusa jest wiecznym domem dla każdego człowieka wierzącego po śmierci. Jest to miejsce spotkania z Bogiem.
2.Trudno sprecyzować odpowiedź na to pytanie, gdyż są tajemnice nie objawione ludziom. Jest tam gdzie Bóg jest.
3.Przypowieści są to krótkie narracyjne opowiadania, często mające prócz znaczenia dosłownego znaczenie ukryte, którego trzeba odszukać.
4.Przypowieść o ziarnku gorczycy. W tej przypowieści Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy. Odnosi się do początków Kościoła. Mówi o tym, że potrzeba jest czasu zanim takie ziarnko stanie się rozwiniętą rośliną. Tak samo było z Kościołem. Apostołowie głosili Słowo Boże rozszerzając chrześcijaństwo i rozwijając je w ten sposób.
15 2 15
2010-01-30T16:31:24+01:00
1. Królestwo Boże głoszone przez Jezusa jest Ewangelią.
2. Królestwem Bożym jest niebo. Niebo jest darem który otrzymują ludzie o dobrych i czystych sercach.
3.Przypowieści są to przeczytane przez Chrystusa różne opowieści o wielkim znaczeniu. Wkażdej z przypowieści Chrystus daje nam coś do zrozuminia.
4.Przypowieść O synu marnotrawnym jest opowieścią o ojcu i o dwóch synach. Jednak jeden z nich, młodszy, postanowił opuścić dom rodzinny. Zabrał więc swoją część majątku i wyruszył w świat. Kiedy po pewnym czasie wrócił skruszony i głodny, ojciec wyprawił na jego cześć ucztę. Gdy starszy, posłuszny syn dziwił się decyzji ojca, ten wytłumaczył mu, że cieszy się z powrotu syna, który był jak umarły a teraz znowu ożył. Ojcem jest Bóg, który cieszy się z każdego nawróconego grzesznika. Bóg zawsze czeka na ludzi.
13 2 13