Mają to być oddzielne programy w pascalu:

1. Obliczanie wartości wyznacznika 3x3.
2. Szukanie wartości najmniejszej i najwięk-
szej.
3. Obliczanie ilości parzystych i nieparzys-
tych elementów w tablicy.
4. W tablicy wypisanych jest 10 nazwisk. Wy-
pisać nazwiska, które zaczynają się na
literę późniejszą niż n, a następnie wy-
pisać nazwiska, które mają więcej niż 7
znaków.
5. Zliczenie ilości występowań litery a,b,c
w podanym tekście. Minimalna długość tek-
stu to 1000 znaków. Może być generowany.
6. Wyświetlić wpisywane liczby jako format
walutowy, np.:
50 -> 50 zł.
7.55 -> 7 zł. 55 gr.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:49:10+01:00
2zad.
Program max;
Uses crt;
var a,b,c :integer;
Begin
ClrScr
Writeln('Wybor najwiekszej z 3 liczb');
Writeln('Wprowadz a');
Readln(a);
Writeln('Wprowadz b');
ReadlnI(b);
Writeln('wprowadz c');
Readln(c);
if (a<=b) Then Begin
if (b<=c) then
Writeln('najwieksza c');
else
Writeln('najwieksza b');
End
else begin
if (a<=c) then
writeln('najwieksza c');
else
writeln('najwieksza a');
End;
Readln;
End.