Prosze opisać sposoby wyprowadzania wzorów numerycznego obliczania całki metodą prostokątów, trapezów, Simpsona oraz wyprowadzić wzór metodą trapezów.
Za pomocą wyprowadzonego wzoru prosze obliczyć cakłke oznaczoną:

∫²₀ 2x²dx ,z krokiem h=0.2 oraz h=0.5. Proszę omówić uzyskane wyniki

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:30:44+01:00
Bardzo trudne ;(( . i niestety nie umiem ;(((