Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:08:03+01:00
Obecność w wodzie rozpuszczonych soli wapnia i magnezu (głównie wodorowęglanów, siarczanów(VI), chlorków jest przeczyna twardości wody
*wodorowęglany wapnia i magnezu wywołyja twardośc wody przemijającą (węglanową)
*chlorki i siarczany (VI) wapnia i magnezy wysołuja twardośc wody nieprzemijającą (trwałą)

w celu zmniejszenia twardości wody stosuje sie metody chemiczne i fizyczne:
*usuwanie twardości węglanowej polega na długotrwałym ogrzewaniu (60-80 stopni C) w wysokich temperaturach worowęglany jako sole nietrwałe chemicznie ulegają rozkładowi do weglanu wapnia i wodorotlenku magnezy
*metodą chemiczna mozna usunąć twardośc wody nieprzemijającą jak i przemijającą polega na dodaniu substancji chemicznej stracającej osad nierozpuszczalnej soli. zwykle stosuje sie węglan sodu, fosforan (V) sodu lub wodorotlenek wapnia

woda zmiekczona wmetoda chemiczna nie nadaje sie do celow spozywczych, jednak moze byc stosowana z powodzeniem w pzremysle.
10 3 10