Trochę długie ale może ktoś by zrobił :) Rozwiąż układy równań metodą podstawiania
{x+3y=3
{x-y=1 Miał byc jeden duzy nawias

{2x-y=10
{x+5y=-17

{3m+n=9
{2m-5n=-11

{4a-2=b
{3a+7b=1,5

{{5x=4-2y
{4x+y=3

{6x-3y=9
{x+5y= -9,5

Te nawiasy traktujcie jako jeden duzy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:20:42+01:00
PIERWSZY:
{x+3y=3
{x-y=1

{x=3-3y
{3-3y-y=1

{x=3-3y
{-4y=-2 /:(-4)

{x=3-3y
{y=0,5

{x=3-3*0,5
{y=0,5

{x=1,5
{y=0,5

DRUGI:
{2x-y=10
{x+5y=-17

{y=-10+2x
{x+5*(-10+2x)=-17

{y=-10+2x
{x-50+10x=-17

{y=-10+2x
{11x=33 /:11

{y=-10+2x
{x=3

{y=-10+2*3
{x=3

{y=-4
{x=3

TRZECI:
{3m+n=9
{2m-5n=-11

{n=9-3m
{2m-5*(9-3m)=-11

{n=9-3m
{2m-45+15m=-11

{n=9-3m
{17m=34 /:17

{n=9-3m
{m=2

{n=9-3*2
{m=2

{n=3
{m=2

CZWARTY:
{4a-2=b
{3a+7b=1,5

{b=4a-2
{3a+7*(4a-2)=1,5

{b=4a-2
{3a+28a-14=1,5

{b=4a-2
{31a=15,5 /:31

{b=4a-2
{a=0,5

{b=4*0,5-2
{a=0,5

{b=0
{a=0,5

PIĄTY:
{5x=4-2y
{4x+y=3

{y=3-4x
{5x=4-2*(3-4x)

{y=3-4x
{5x-8x=4-6

{y=3-4x
{-3x=-2 /:(-3)

{y=3-4x
{x=⅔

{y=3-4*⅔
{x=⅔

{y=-1⅔
{x=⅔

SZÓSTY:
{6x-3y=9
{x+5y= -9,5

{x=-9,5-5y
{6*(-9,5-5y)-3y=9

{x=-9,5-5y
{-57-30y-3y=9

{x=-9,5-5y
{-33y=66 /:(-33)

{x=-9,5-5y
{y=-2

{x=-9,5-5*(-2)
{y=-2

{x=0,5
{y=-2

licze na naj. :)
2010-01-30T14:52:27+01:00
1)x= 6 y = -1
4) a= -2.48 b=-11.92
3)n=o.9 m=0.1