Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-30T14:36:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Y = 5(x+3)² - 4 = 5(x² + 6x + 9) - 4 = 5x² + 30x + 45 - 4 = 5x² + 30x + 41
Znajdujemy współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem tej funkcji
W = (xw; yw)
xw = -b/2a
yw = -Δ/4a

Δ = 900 - 820 = 80
xw = -30/2*5 = -30/10 = -3
yw = -80/4*5 = -80/20 = -4

Wierzchołek ma współrzędne W = (-3; -4), rysujemy przybliżony wykres funkcji (pamiętając, że ramiona paraboli w górę, bo a = 5 > 0)
Z wykresu odczytujemy, że funkcja jest malejąca dla x ∈ (- ∞; -3>, czyli w przedziale (- ∞; -3>
1 5 1