Jeżeli ktoś dobrze odpowie dam więcej punktów :) !
1) Określ położenie Żyznego Półksiężyca
a)Przedstaw , jakie warunki środowiskowe na tym obszarze sprzyjały rozwojowi rolnictwa?
b)Kiedy ludzie przeszli z koczowniczego do osiadłego trybu życia?
c)Wymień , jakie rośliny i zwierzęta udomowiono na obszarze Żyznego Półksiężyca ?
d)Podaj , jakie były i są skutki przejścia do osiadłego trybu życia .
2) Określ gdzie w Azji znajdowały się inne ośrodki , w których udomowiono rośliny i zwierzęta . Podaj ich przykłady .
3) Określ które obszary w Azji zamieszkują dwie główne rasy człowieka na tym lądzie .
rasa żółta -
rasa biała-
4) Posługując się mapą gęstości zaludnienia w Azji , wymień dwa regiony , w których mieszka najwięcej ludzi na tym kontynencie .
5) a) W Azji powstały i uformowały się trzy wielkie religie monoteistyczne .Wymień ich nazwy.
b)Spośród wielkich religii , których wyznawcy żyją w Azji, wybierz jedną i na postawie różnych źródeł informacji przedstaw jej główne zasady .
6) W Azji powstały i rozwinęły się wielkie cywilizację . Przedstaw dorobek jednej z nich . Napisz , co przeniknęło z tej cywilizacji do innych kultur.
Proszę o nie za krótkie i prawidłowe odpowiedzi :)Dam więcej punktów tak to :) i uznam za najlepszą;)

1

Odpowiedzi

2010-01-31T09:03:01+01:00
1. to jest pas ziemi pomiędzy zatoka perska a morzem śródziemnym.
a) żyzna i nawodniona gleba
b)w czasie rewolucji neolitycznej ok 10 tys lat temu
c)świnie, kozy, jęczmień, koń, pies
d)nowe ustroje polityczne, stabilniejsze życie, podział obowiązków
2.koń świnia i pies były udomawiane na terenie całej Azji
3 rasa żółta -Azja
rasa biała Europa
4. ziemia sumeryjska, Asyryjka
5.a) Sumerowie, Asyryjczycy , babilończycy
b)wiara w maduka (Babilonia)
1.musieli składać ofiary na wieży Babel.
2. przestrzegać zasad króla bo jest przedstawicielem boga na ziemi
3. musieli czcić swoich bogów i stawiać im ołtarze
6.Sumerowie: system 12,zorganizowane targowiska(to mamy do dziś), system irygacyjny(to przetrwało) , ogrody i sady(to przetrwało)
113 3 113