Człowiek zużywa ok. 0.2m/³ tlenu na godzinę . Po jakim czasie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy . W pomieszczeniu o wymiarach 8m/16m . Jeżeli przebywa w nim 15 osób i nie następuje dopływ świeżego powietrza . Przyjmij że na początku powietrze zawierało 20% tlenu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:23:07+01:00
Niestety, nie podałeś wszystkich trzech wymiarów pokoju, dlatego trzeci wymiar oznaczę jako x. Podstaw sobie x i policz wszystko.
V pokoju = 8m * 16m * xm = 128*x m³
Zawartość tlenu:
100% - 128x m³
20% - z
z=20%*128x/100%
z=25,6*x m³ tlenu.
Zużycie tlenu na godzinę przez 15osób:
1 - 0,2 m³
15 - y
y=15*0,2= 3m³
Połowa zawartości tlenu to 25,6x/2= 12,8x m³
3 m³ - 1h
12,8x m³ - t
t=12,8x/3 = 4,2(6)*x h
Jedyny problem to trzeci wymiar pokoju.