UZUPEŁNIJ:

1) W XI wieku zaczęły się utrudnienia w pielgrzymkach do Ziemi Świętej.Dlatego papież........w roku........rzucił hasło organizacji krucjat czyli wypraw........ Po 200 latach walk uczestnicy wypraw czyli........ponieśli klęskę,ale tysiące rycerzy poznało nowe ziemie,zwyczaje i wyższą kulturę arabską.Dzięki temu w Europie zaczęto pisac na........,poznano........i........i........ .

2) W czasie rozbicia dzielnicowego na ziemie polskie napadli sąsiedzi.-OBOK ZIEMI NAPISZ,JAKIE PAŃSTWO JĄ NAM ZABRAŁO:
•Pomorze Szczecińskie-........
•Śląsk-........
•Na Mazowsze napadło pogańskie plemie ........
•Do walki z nimi Książe........w roku........sprowadził zakon rycerski zwany........
•Wymordowali oni plemie a na jego ziemiach utworzyli państwo,którego stolicą był........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:42:29+01:00
1)
Urban II, 1095r. , krzyżowcy, papierze, kulturę biantyjską, arabską, osiągnięcia cywilizacyjne wschodu
2)
- pomorze szczecińskie - niemcy
-śląsk - czesi
- na mazowsze napadło pogańskie plemię żmudzinów
- do walki z nimi książe konrad mazowiecki w roku 1226 sprowadził zakon rycerski zwany krzyżakami
- wymordowali oni plemię a na jego ziemiach utworzyli oni państwo, którego stolicą był malbork (ale dopiero od 1309r. nie wim co wcześniej)