Po tej samej prostej, w przeciwne strony, poruszają się: ciało o masie m1=2kg z szybkością v1=3m/s oraz ciało o masie m2=5kg. Jaką szybkość musi mieć ciało o masie m2, aby po niesprężystym zderzeniu oba ciała pozostały w spoczynku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:06:08+01:00
P₁-p₂=0 ,pęd po zderzeniu wynosi 0
p₁=p₂
m₁v₁=m₂v₂
v₂=m₁v₁/m₂
v₂=2kg×3m/s:5kg
v₂=1.2m/s