Królowie elekcyjni
-Krótka nota biograficzna
-polityka wewnętrzna (sukcesy i porażki)
-Polityka zagraniczna
-Moja ocena ( tego już nie musicie pisać)

(Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Stanisław August Poniatowski, Jan III Sobieski) ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T17:08:19+01:00
Henryk Walezy władał RPP w 1574
Henryk Walezy nie był zwolennikiem tolerancji religijnej, początkowo nie chciał podpisać aktu henrykowskiego. Od początku panowania wzbudzał niechęć narodów; nie uczył się języka Polskiego, mało interesowały go sprawy Polski, balował nocami za dnia spał. Trudno mówić o jego sukcesach i porażkach ponieważ władał Polską jedyne pół roku, uciekł do Francji na wieść o śmierci brata tam władał kolejne 15 lat.

Stefan Batory panował RPP w 1576-1586
Stefan Batory był wybitnym wodzem, człowiekiem dążącym do celu, nie pozwalającym jednak sobą rządzić nazywał siebie ''królem niemalowanym''. Był katolikiem tolerancyjnym dla innych wyznań. Jego głównym celem którego się nigdy nie wyrzekł było wyzwolenie Węgier spod zależności tureckiej temu dążenie podporządkowywał politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa.
Polityka wewnętrzna; utworzył piechotę wybraniecką (była to stała siła zbrojna złożona z chłopów, powoływana z dóbr królewskich.)
Polityka zagraniczna; Rozpoczął walkę z Moskwą pragnąć pokonać cara i połączonymi siłami obu krajów uderzyć na imperium osmańskie. Batory walkę wygrał a Moskwa przyznała nam ziemie połocką Rzeczypospolitej tym samym została odepchnięta na 120 lat od Bałtyku. Gdy zmarł Iwan Groźny, Batory postanowił kontynuować walkę i zdobyć Moskwę w trakcie organizowania ligi król zmarł. Zamykając tym samym okres największej potęgi Rzeczy Pospolitej.

Zygmunt III Waza panował RPP w 1587-1632
Zygmunt III Waza był pracowitym, sumiennym katolikiem o nienagannych obyczajach był również wyniosły i nieprzystępny, zajmował się produkcją złota. Nie był zbytnio przywiązany do RPP głównym celem było objęcie korony Szwecji.

Polityka wewnętrzna; na początku swojego panowania prowadził rokowania o sprzedanie polskiej korony Habsburgom. Zaprzyjaźniony z Habsburgami Zygmunt zezwolił Kozakom na zwerbowanie w Polsce 10 tysięcznej armii żołnierzy.

Polityka zewnętrzna; Przekazał Szwedzką Estonię Rzeczypospolitej to sprowokowało konflikt ze Szwecją. W 1605r król szwedzki, na czele silnej armii wkroczył do polskiej części Inflant . Hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz mający pod swoją władzą zaledwie 4tys armie wydał pod Kircholmem bitwę 11tys nieprzyjaciół. Szarża polskiej husarii rozniosła w puch szwedzkich wojowników. Zwycięstwo to przekreśliło chwilowo szwedzkie plany i Polska zatrzymała większość Inflant. Zygmunt III uważał się za uzurpatora i wypowiedział wojnę Moskwie (1609). Chciał zdobyć tron carów, nawrócić prawosławnych mieszkańców na katolicyzm a potem z ich pomocą odzyskać koronę szwedzką. Hetman Stanisław Żółkiewicz rozbił pod Kłuszynem 30 tysięczne siły moskiewskie, to świetne zwycięstwo pozwoliło Zygmuntowi aby na tron Moskwy był powołany jego syn pod warunkiem że przyjmie prawosławie i nie będzie się otaczał Polakami. Zygmunt ani myślał podporządkować się, sam chciał zostać carem i ani myślał przejść na prawosławie. Toteż w Moskwie wybuchło powstanie przeciw niemu i musiał ustąpić, nowym carem Moskwy został Michał Romanów. W 1621 roku armia turecka maszerowała na RPP. Szwedzi w tym czasie zdobyli Rygę. W ciągu kilku następnych lat opanowali większość Inflant potem nagłym uderzeniem zajęli pomorze, od Braniewa aż po Puck, nieprzyjaciołom oparł się jedynie Gdańsk. Mimo, że 1627 roku Polska flota odniosła zwycięstwo pod Oliwią, RPP przegrała wojnę. Rozejm w 1629 roku przyznał Szwecji porty pruskie (z wyjątkiem trzech) w tym pobieranie 3,5% zysku od handlu morskiego Polski.

Jan III Sobieski panował RPP w 1674-1696
Jan III Sobieski został władcą po zwyciężeniu w Chocimie. Kształcił się w Akademii Krakowskiej, lubił podróżować po świecie lecz zawsze wierny Polsce. Wybitny wódz i przywódca pragnął zmienić Polską Politykę zagraniczną.

polityka wewnętrzna; w 1676 roku po zawarciu rozejmu z Turcją postanowił wykonać zwrot o 180 stopni w polityce zagranicznej. Sprzymierzył się z Francją Ludwika XIV oraz ze Szwecją; pragnął zaatakować z nią Brandenburgię aby odbić Prusy Książęce. Zamierzał również wzmocnić władzę królewską w duchu łagodnego absolutyzmu. Plan był zgodny z interesem państwa los sprawił jednak że okazał się niewykonalny.

polityka zagraniczną; Poseł cesarski padł na kona przed Sobieskim i zaczął błagać o natychmiastową pomoc. Jan Sobieski nie wahał się. W ciągu miesięcy przeprowadził armie spod Krakowa pod Wiedeń. Gdy piechota wyparła Turków z łagodnych zboczy wiodącym ku miastu król wydał jeździe rozkaz straży wprost na obóz turecki, na oczach wygłodzonych mieszkańców Wiednia ruszyło do ataku 20 tys żołnierzy prowadzonych przez 2,5 tysiąca polskich husarzy, monarcha osobiście przeprowadził natarcie, odnieśliśmy zwycięstwo.
___________________________________________________
Napisał Ci co wiem o Henryku Walezym, Stefanie Batorym, Zygmuncie III Waza i Janie III Sobieski niestety na temat Poniatowskiego nie jestem Ci wstanie napisać za wiele ;]
46 4 46