Dokończ zdania

a) Początek republiki w starożytnym Rzymie to rok ..........
b ) Zdobycie etruskiego miasta Volsinii w 264 r.p.n.e. kończy podbój przez Rzymian
..........
c) Urzędnik wybierany przez senat maksymalnie na okres 6 miesięcy z nadzwyczajną
władzą to ...........
d) Tytus to cesarz z dynastii ...........
e) Cezar napisał ..... ......
f) "sztukę kochania" napisał ...........
g) Ostatni cesarz zachodniorzymski został usunięty w roku ...........
h) Attyla to wódz plemienia ...........
i) Jezus został ukrzyżowany za panowania cesarza ...........
j) Urzędy w staroytnym Rzymie sprawowano 1 rok z wyjątkiem urzędu ...........


Zaznacz w tabeli literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.

-Najwyższą władzę w Rzymie okresu republiki sprawowali dwaj konsulowie.
-Edylowie posiadali najwyższą władzę sądowniczą w starożytnym Rzymie.
-Ostatnim królem Rzymu miał być Tarkwiniusz Pyszny.
-Edykt mediolański o tolerancji wobec chrzeician wydał Hadrian.
-najstarszą pisaną kodyfikacją prawa rzymskiego było Prawo X Tablic.

1

Odpowiedzi

2010-01-30T14:39:53+01:00
A)509 pne
b)sukcesem
c)dyktator
d)Flawiuszów
e) monografie historyczne
f)Owidiusz
g)476
h)Wandalów
i)Poncjusza Piłata
j)trybunów ludowych

1.P
2.p
3.p
4.F
5.p


POWINNO BYĆ dobrze tylko ostatniego nie jestem pewna