Napisz opis obrazu Hieronima Boscha pt:"Syn Marnotrawny" wzorując się na planie:

1.Dokładnie przyjrzyj się reprodukcji i przeczytaj opis.

2.Na podstawie informacji zamieszczonych w podpisie określ,kto jest autorem dzieła,jaki jest tytuł i czas powstania obrazu oraz jaką techniką został namalowany.

3.Określ tematykę dzieła.

4.Opisz wygląd i układ poszczególnych elementów obrazu,odpowiadając na pytania:
-Jakie elementy znajdują się na pierwszym i drugim planie?
-Co można dotrzeć w tle?
-Co umieszczono w centrum?
-Co widoczne jest po bokach?

5.Popatrz na obraz jako całość i wymień kolory,które na nim dominują.

6.Określ,jaki jest nastrój dzieła.

7.Wyraź swoją opinię na temat obrazu.

1

Odpowiedzi

2010-01-30T14:49:00+01:00
Obraz Hieronima Boscha pt. "Syn Marnotrawny" został namalowany najprawdopodobniej w XV w. Jest o tematyce biblijnej. Przedstawia człowieka, który opuścić swój rodzinny dom i zdany jest sam na siebie, wędrując ... Na pierwszym planie przedstawiony jest mężczyzna przodziany w stare, brudne i zniszczone ubrania, z których wywnioskować można, że jest biedny. W ręku trzyma kij, który jest jego podporą oraz kapelusz. NA plecach ma niewielki kosz, w którym z pewnością znajduje się jego jedyny dobytek. Za mężczyzną widnieje zagroda, w której pasie się krowa. Można również zauważyć sowę na drzewie, która znajduje się na dalszym planie obrazu.
Na drugim planie ukazana jest stara chata i osoby spoglądające na opuszczającego dom syna. Przed domem chodzi pies i passą się świnie, symbolizujące zło i nieczystość. Cały obraz namalowany został szarymi barwami, co oznacza smutek i zmartwienie.
Obraz ten pokazuje nam , że trzeba umieć pokonać zło i wejść na dobrą drogę.
12 4 12