Na biwak zakupiono 4,5 kg wędliny.Zapisz zależność wielkości porcji tej wędliny od liczby osób uczetniczących w biwaku.Określ , czy są to wielkości wprost czy odwrotnie proporcjonalne.Oblicz:
a)masę porcji wędliny , jeśli w biwaku brało udział 27 osób
b)liczbę uczestników biwaku , jeśli masa porcji wędliny wynosiła 18 dag

1

Odpowiedzi

2009-10-05T16:11:39+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
X - liczba osób
f(x) - porcja wędliny przypadająca na osobę

f(x) = (4,5 kg)/x
jest to zależność odwrotnie proporcjonalna (bo jest 1/x)

a)
x = 27
f(x) = (4,5 kg)/x
f(27) = (4,5 kg)/27 = (1,5 kg)/9 = (0,5 kg)/3 = 1/6 kg

x = 1/6 kg

b)
f(x) = 18 dag = 0,18 kg
f(x) = (4,5 kg)/x
0,18 kg = (4,5 kg)/x
x = (4,5 kg)/(0,18 kg) = 450/18 = 50/2 = 25

x = 25