Zadanie1.
Funkcja liniowa -2/3x +4 przyjmuje wartośći ujemne dla:
A. x<6
B. x>6
c. x>-6
d. x<-6
zadanie 2.
Kąt środkowy alfa jest oparty na łuku wyznaczonym przez 1/9okręgu.Kąt wpisany , oparty na tym samym łuku , co kat alfa ma miarę:
A. 80 STOPNI
B. 40 STOPNI
C. 20 STOPNI
D. 45 STOPNI

1

Odpowiedzi

2010-01-30T14:44:08+01:00
Zad2
1/9*360=40
kat wpisany jest dwukrotnie mniejszy czyli ma 20 odp c