Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:07:47+01:00
4/42
alpinista, budowniczy, narciarz, archeolog
5
a)pokoloruj sobie sam:d
b)
Barrow
Winnipeg
Bilma
Manaus
Rzym
6/43
a) równikowych
b) w monsunach letnich
c) zwrotnikowych
d) okołobiegunowych
7/43
okołobiegunowe
umiarkowane
równikowe
8/43
a) Tam jest mało tlenu i potrzebują himalaiści tlen
b)czekan do podtrzymywania ciężaru ciała a raki to buty by lepiej się wchodziło na góry
c) Tam na każde 100 m spada temperatura o 0,6 stopni Celcjusza
d) żeby była lepsza widoczność
9/44
a) Temperatura Ziemi wzrasta rocznie
b) 0,74 stopni celcjusza
c)
-wzrost mórz
- rośliny i zwierzęta mogą wyginąć
-duża ilość zjawisk pogodowych
- pustynie, susze
d)
-topnienie lodowców
- zwiększenie zbiorników wodnych
- zjawiska pogodowe: deszcze
e)-azot
-tlen
-argon
-dwutlenek węgla
f)
Organizmy żywe potrzebują tlenu do życia.
Gdyby nie gazy na naszej planecie panowałby mróz.
g)
działalność człowieka
10/45
-segregowanie śmieci
-nie wyrzucanie śmieci na przyrodę
- szanowanie przyrody
3 5 3
2010-01-30T15:12:05+01:00
Zadanie 4.
Pilot
Kierowca
Polnik
Alpinista

Zadanie 5
a) Rysunek do tego zadania znajduje się na stronie 62 w podręczniku chodzi tu o te kolory tych stref.
B). w pierwszej tej kratce napisz Barrow
w drugiej tej kratce napisz Winnipeg
w trzecie tej kratce napisz Manuas
w czwartej tej kratce napisz Bilma
w piątej tej kratce napisz Rzym

Zadanie.6
A. wysoka temperatura i duże opady atmosferyczne występujące przez cały rok są charakterystyczne dla strefy klimatów równikowych.
B. W klimacie śródziemnomorskim opady występują głownie w strefie równikowej
C. Niemal całkowity brak opadów oraz wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza to cachy klimatu zwrotnikowego.
D. Grenlandia i Antarktyda położone są w strefie klimatów okołobiegunowych.

Zadanie 7
Pod pierwszym obrazkiem napisz strefa klimatów okołobiegunowych.
Pod drugim obrazkiem napisz strefa klimatów umiarkowanych
Pod trzecim obrazkiem napisz strefa klimatów równikowych.

Zadanie 8
a. Butlę gazową- używa się jej w celu zwiększenia zawartosci tlenu we wdychanym powietrzu.
b. Czekan i raki- jest to laska, którą sie podpieramy a raki to mocowania do butów, służące do zachowania koordynacji.
c. Puchową kurtkę i ciepłe rękawice- gdyż im wyzej idziemy to jest nam bardzo zimno bo temperatura zniża się o 0.6stopnia na każde 100m
d. Okulary lodowcowe- zapewniają one ochronę oczu przew wiatrem i łzawieniem.

Zadanie 9
a. Klimatolodzy stwierdzili to na podstawie podwyższania sie temperatury.

b.Temperatura wzrosła o 0.74 stopni

c. Wzrost poziomu morza
Niesilenie ekstremalne zjawisk pogodowych
Wyginięcie wielu gatunków zwierząt.
Wędrówka ludów na niespotykaną skałę.

d. zalania lądów
Wyginiecie zwierząt.
Osadzenie się ludów na górskich skałach.

e. dwutlenek wędla
ozon
para wodna
podtlenek azotu

f. Są to gazy naturalne wystęoujące w atmosferze. Zatrzymują ciepło na ziemi odpowiadajac za efekt cieplarniany. Gdyby nie one to by na ziemi panował mróz -19 stopni

g.Główną przyczynął był rozwój cywilizacji Homo sapiens

Zadanie 10

Założyć filtryy na kominach
Zamknać zakłady uciażliwe
Zmiana systemu pracy.
4 5 4