Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60 kg roztworu. Gdyby solanki dziesięcioprocentowej wzięto o 20% więcej, a dwuprocentowej o 20 % mniej, to otrzymano by solankę ośmioprocentową. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanej solanki ?

proszę o poomoc ! :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:00:43+01:00
X - masa soli w roztworze 10%
y - masa soli w roztworze 2%

10x + 50y = 60 kg


1,2x + 0,8y =8% × (12x +40y) ÷ 8%
15x + 10y =12x +40y -12x -10y
3x = 30y :3
x = 10y

Podstawiamy x do pierwszego równania:
150y = 60 kg
y = 0,4 kg
0,1x = 0,4 kg
x = 4 kg

tutaj policzymy steżenie procentowe:
Cp = to będzie w ułamku 0,4kg + 4kg w liczniku 60 kg w mianowniku
Cp ≈ 7,3 %

Stężenie otrzymanej solanki wynosi w ≈ 7,3 %
3 3 3