Odpowiedzi

2010-01-30T15:40:10+01:00
Funkcja f(x)=x kwadrat - 9 najmniejszą wartość przyjmuje dla jakiego argumentu?

Zeby zrobic to zadanie nalezy przede wszystkim zrobic sobie taki schematyczny wykres tej funkcji. na początku wyznaczmy sobie miejsca zerowe tej funkcji. możemy to zrobic przekształcając wzór funkcji do postaci iloczynowej, mozna to zrobić korzystając z wzoru skróconego mnożenia.

f (x) = x² - 9
f (x) = (x - 3) (x + 3)

i mamy miejsca zerowe -3 i 3

teraz wystarczy zauważyć że jest to funkcja rosnąca, czyli ma ramiona skierowane w górę. narysuj sobie tą funkcję: parabola przechodzi przez x = -3 i x =3 ramiona skierowane w górę. spójrz że najmniejsza wartośc funkcji czyli y jest w wierzchołku funkcji. teraz skorzytsamy z wzorów na współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej.
aha jeszcze jedno wypisz sobie ile wynoszą a, b i c
a = 1, b = 0, c = -9

x wierzchołka = -b/ 2a
x w = 0 / 2
x w = 0
czyli funkcja przyjmuje najmniejsza wartośc dla argumentu równego zero

oczywiście sa inne metody na rozwiązanie tego zadania, ale to wydaje mi sie najprostsze :)
7 3 7
2010-01-30T15:41:54+01:00
Jest to funkcja kwadratowa o ramionach skierowanych w góre, wiec najmniejsza wartosc przyjmuje w wieszcholku.

wspolrzedne wierzcholka:
(p,q)=(-b/2a ; -delta/4a)=(0;-9)

najmniejszą wartość przyjmuje(-9) dla jakiego argumentu (0)

2 5 2