Jak można to zmienić żeby sie pani nie kapneła że z internetu?


Mijają dni, miesiące, lata. Zmienia się architektura, moda, technika wciąż postępuje na przód. I wraz z tą niekończącą się metamorfozą świata zmieniają się ludzie. Inaczej się ubierają, dążą do innych celów. Lecz pod tą całą uległą zmianom skorupą, w głębi dusz mieszkańcy Ziemi wciąż pragną tego samego i cenią te same wartości… Wartości uniwersalne- na nie nie ma wpływu czas, czy środowisko… Henryk Sienkiewicz w swojej powieści pod tytułem „Quo Vadis” przedstawi świat pozornie odległy od teraźniejszości- czasy starożytne. Trwały one ponad dwa tysiące lat temu, lecz cechy bohaterów wydają się znajome, bo czas nie ma na nie wpływu.

Miłość- wartość, którą stereotypowo uznaje się za jedną z najważniejszych w życiu. I choć sformułowanie to dla niektórych brzmi strasznie melodramatycznie, jest w nim wiele prawdy. Wątek miłosny Ligii i Winicjusza w „Quo Vadis” jest obrazem głębokiego uczucia, które owocując w owej parze potrafiło doprowadzić do całkowitej odmiany Marka. Idąc w ślady ukochanej, ryzykując życie przybrał on wiarę chrześcijańską. Uratował, Ligię gdy tej groziło niebezpieczeństwo, był w stanie poświęcić się za nią. Uczucie do dziewczyny stało się dla niego latarnią oświetlającą mu ciemną, zawikłaną drogę życia. Podobną miłością Eunice darzyła swego pana, Petroniusza. I choć kryła się z uczuciem, to, gdy ukochany zdecydował się zakończyć swój żywot, niewolnica nie wahała się iść w jego ślady. Wyznawszy mu miłość, pozwoliła, by i jej otworzono żyły, gdyż bez swego umiłowanego żyć nie mogła. Z kolei kochająca Nerona, wyzwolona niewolnica, Akte również nie przestała pałać miłością do cesarza, gdy ten zmienił się pod wpływem okrutnej żony. Dla niej liczyła się tylko świadomość, że Neron potrafi być dobrym człowiekiem, tym, którego kocha. To wystarczyło jej by nie obwiniać go za popełnione błędy. „Najważniejszą rzeczą w życiu jest kochać i być kochanym”… te słowa nie zostały wypowiedziane wczoraj.

Jednak związek dwóch ludzi, choć równie mocny i szczery nie zawsze prowadzi do nazwania ich parą. Przyjaźń jest równie ważną więzią zawartą między osobami. Ursus, jako przyjaciel Ligii za rzecz najważniejszą w świecie uważał chronienie jej. Ryzykował życie, zabijał wrogów, opiekował się nią, gdy była chora. Gdy tylko mógł, Ursus pomaga swej przyjaciółce z plemienia Ligów, bo tylko ona mu pozostała. Również Petroniusz jako wuj i przyjaciel Winicjusza nieraz nadstawia karku, by Marek mógł żyć spokojnie. Wykorzystując swój spryt, ale także ryzykując, potrafił manipulować Neronem by ten był łaskawy dla młodego Patrycjusza i jego ukochanej. Gotowość poświęcenia życia dla kogoś, dowodzi już, że owa osoba nie jest nam bynajmniej obojętna…

Niestety wartości cenione przez ludzi nie zawsze były tak piękne i szlachetne jak miłość czy przyjaźń. I starożytni, i teraźniejsi na wysokim miejscu na liście celów stawiają pieniądze, bogactwo. Są w stanie zrobić różne okrutne rzeczy dla czegoś tak materialnego… Na przykład Chilon, dla pieniędzy oszukał chrześcijan, dla pieniędzy wydal ich na śmierć. Górki monet były dla niego ważniejsze od honoru, uczciwości, szacunku do samego siebie. Na przykładzie tego człowieka widoczna jest również inna cecha ludzi: skłonność do przypisywania innym rzeczy, których nie zrobili tylko po to by uchronić się przed kłopotami. Jest to nie tylko samolubne, niehonorowe i nieuczciwe, ale i niestety… ludzkie. Wielu ludzi woli zesłać kłopoty na inna osobę niż samemu przyznać się do błędu. Chilon postąpił tak w przypadku, Glauka, którego nie dość, że już raz skrzywdził, to próbował rękami Ursusa zabić go wmawiając siłaczowi, że jest to syn Judasza. I niestety taka słabość psychiczna i samolubność jest cechą wielu ludzi.

Nie można jednak zapomnieć o zdecydowanie najważniejszej cenionej przez ludzi wartości, ukrytej w przesłaniu powieści Sienkiewicza: o wierze w Boga. Chrześcijanie, którzy w imię Chrystusa zdolni byli wybaczać nawet największym wrogom, narażali własne życia, by trzymać się swojego przekonania, o istnieniu jednego Boga, byli niewątpliwie godni podziwu, lecz i dzisiaj można spotkać ludzi o równie mocnej wierze i miłosierdziu względem innych. Papież Jan Paweł II czy Matka Teresa z Kalkuty podążyli w ślady starożytnych chrześcijan, którzy wyrzekli się bogactw zdobywanych kosztem innych, a całkowicie poświęcili się niesieniu innym pomocy oraz szerzeniu wiary w Boga. Św. Piotr głosząc chrześcijańską naukę w imię swych racji, razem z innymi wyznawcami zginą na krzyżu.

Jak widać mimo upływu czasu, wartości cenione przez ludzi nie uległy zmianom, a choć nie wszystkie są pozytywne to niewątpliwie jeszcze przez wiele lat pozostaną w nas jako cele naszych codziennych starań, dążenia do szczęścia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:06:43+01:00
Każdego dnia, miesiąca, lata zmienia się cały świat. Architektura, technika rozwija się w szybkim tempie. Wraz z nimi zmienia się punkt widzenia wszystkich ludzi, styl ubierania się. Tylko niektóre rzeczy i wartości się nie zmieniają. Tkwią one w nas głęboko. Nie wpływa na nie czas ani środowisko. Henryk Sienkiewicz w swojej powieści pod tytułem „Quo Vadis” przedstawia świat, który wydaję się nam daleki niż jest w rzeczywistości. Książka opowiada o czasach starożytnych, ale cechy bochaterów są takie jak w naszych czasach. Nie zmieniły się.

Miłość jest wartością uważaną za najważniejszą e całym anszym życiu. Miłośc Ligii i Winicjusza w „Quo Vadis” jest obrazem głębokiego uczucia, które potrafiło odmienić Marka, który poszedł w ślady ukochanej i wiedząc, że ryzykuje życie przybrał on wiarę chrześcijańską. Uczucie do dziewczyny było tak silne, że potrafił on zrobić dla niej wszystko. Podobną miłością darzyła swego pana, Petroniusza Eunice. I choć nigdy nie odważyła się wyjawić mu swoich uczuć, to, zdecydowąła się zakończyć swój żywot wraz z nim. Z kolei Akte, która kochała Nerona, nie przestała pałać do neigo miłością, gdy zmienił się na gorzsze. Dla niej liczyła liczyło się tylko świadomość tego, że Neron jeśli chce potrafi być dobrym człowiekiem, dlatego nie obwiniaała go za popełnione błędy. „Najważniejszą rzeczą w życiu jest kochać i być kochanym”… te słowa nie zostały wypowiedziane wczoraj, ale jednak nadal się do nich stosujemy.

Przyjaźń jest równie ważną wartością dla ludzi. Ursus, przyjaciel Ligii ryzykował życie, zabijał wrogów, opiekował się nią, gdy była chora. Również Petroniusz jako wuj i przyjaciel Winicjusza stara się ze wszystkich sił, by Marek mógł żyć bez problemu. Wykorzystuje swój spryt i manipulować Neronem by ten był łaskawy dla młodego Patrycjusza i jego ukochanej. Fakt, ze część osób jest gotowa poświęcić życie dla kogoś, dowodzi, że owa osoba nie jest obojętna.

Niestety nie wszyscy stawiają na pierwszym miejscu miłość i przyjaźń. W starożytności, a także i dzisiaj większośc osób dąży do władzy i bogactwa. Dla zdobycia tego są gotowi czynić starszne rzeczy. Na przykład Chilon, dla pieniędzy wydal Chrześcijan na pewnoą śmierć. Monety miały dla niego większa wartość niż honor, uczciwość, szacunek do samego siebie. Zachowanie Chilona jest nie tylko samolubne, niehonorowe i nieuczciwe, ale i niestety… ludzkie.

Wielu ludzi nie zapomina o jeszcze jednej wartości, o wierze w Boga. Chrześcijanie, którzy w imię Chrystusa zdolni byli wybaczać nawet największym wrogom, narażali własne życia, by podtzrymać swoją wiarę, o istnieniu jednego Boga. Dzisiaj też można spotkać ludzi o równie mocnej wierze i miłosierdziu. Przykłądami mogą być: Papież Jan Paweł II czy Matka Teresa z Kalkuty, którzy wyrzekli się bogactwi całkowicie poświęcili się niesieniu innym pomocy oraz szerzeniu wiary w Boga.

Jak widać mimo upływu czasu, wartości cenione przez ludzi nie uległy zmianom, a choć nie wszystkie są pozytywne to niewątpliwie jeszcze przez wiele lat pozostaną naszymi drogami do szczęścia.
Myślę że Pani i tak czys jak będzie wiedzieć że to jest z netu