Proszę o rozwiązanie. Daję maksa! Koniecznie muszą być OBLICZENIA.


Zad.1
Ogród ma kształ równoległoboku o bokach 80 m i 50 m. Jaka jest odległość między krótszymi bokami, jeśli dłuższe boki są odległe o 40m?

Zad.2
Pień długości 6m podzielono na dwie części tak, że jedna z nich ma 2 razy wiecej centymetrow niz druga-decymetrow.
Oblicz dlugosc kazdej z tych czesci.

Zad.3

Wzrost Sławka wynosi 5 stóp i 10 cali. Ile to metrów? 1 cal =1/12 stopy ≈ 2,54 cm

Zad.4

Kasia i Jurek spotkali się w połowie drogi od swoich domów. Kasia wyszła z domu o 13:00 i szła 45 min ze średnią prędkościa 4 km/h. O której godzinie wyszedł z domu Jurek, jeżeli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Kasia i szedł ze średnią prędkościa 5 km/h?

Zad.5

Pojemnik ma kształt graniastosłupa o wys. 10 cm.Podstawą jest trapez prostokątny , którego ramiona są równe 6 cm i 10 cm, a obwód 36 cm.Oblicz objętość tego pojemnika.

Zad.6

Wyznacz "a" ze wzoru d= ab/ a+c ( ułamek)

Zad.7

Średnia arytmetyczna pięciu ocen Krzysia jest równa 3,4.jaką średnią ocen będzie miał Krzyś, gdy otrzyma jeszcze piątkę?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:21:59+01:00
Uwaga do zadań
p4tyk pomylił się i dlatego napisał do mnie e-maila
* Temat: sorrry
* Folder: Skrzynka odbiorcza
* Wysłana/odebrana: 26 minut temu
straaasznie przepraszam nie chcąco kliknęłam odpowiedź, jako błędną.. mam nadzieję, że nie będziesz miała problemów...;(( jeszcze raz przepraszam... rozwiążesz do końca?? dam MAKSA!:))
Przeprosiny przyjęte ;)


Zad. 1
Ogród ma kształt równoległoboku o bokach 80 m i 50 m.
Pole równoległoboku = dłuższy bok * odległość między dłuższymi bokami (jest to wysokość)
80 m * 40 m = 3200 m²
Pole równoległoboku = krótszy bok * odległość między krótszymi bokami (jest to druga wysokość)
3200 m²= 50 m * h
h = 3200 m² : 50 m = 64 m
Odp. Odległość między krótszymi bokami wynosi 64 m

Zad. 2
Zad.2
pierwsza część 2x cm
druga część x dm = 10x cm
razem 6 m = 600 cm
2x + 10x = 600
12x = 600
x = 600 : 12 = 50
druga ma x dm = 50 dm = 5 m
pierwsza ma 2x cm = 2* 50 cm = 100 cm = 1m
Odp. Jedna część ma 1 metr, a druga 5 metrów.

Zad. 3
1 cal = ¹/₁₂ stopy ≈ 2,54 cm
10 cali ≈ 10 * 2,54 cm = 25,4 cm
60 cali = 60 * ¹/₁₂ stopy = 5 stóp
5 stóp ≈ 60 * 2,54 cm = 152,4 cm
5 stóp i 10 cali ≈ 177,8 cm = 1, 778 m
Odp. Wzrost Sławka wynosi 5 stóp i 10 cali, czyli około 1,778 m.

Zad.4
czas Kasi 45 min = ¾ h
(wyszła o 13⁰⁰, przyszła na spotkanie o 13⁴⁵)
średnia prędkość Kasi 4 km/h
droga Kasi 4 km/h * ¾ h = 3 km
spotkali się w połowie drogi, więc
droga Jurka wynosi 3 km
prędkość Jurka 5 km/h
czas Jurka 3 km : 5 km/h = ³/₅ h = ³/₅* 60 min = 36 min
Przyszedł na spotkanie o tej samej godzinie co Kasia,
czyli o 13⁴⁵, więc musiał wyjść o 13⁰⁹
Odp. Jurek wyszedł z domu o 13⁰⁹.

Zad. 5
Obliczam pole podstawy pojemnika:
pole trapezu prostokątnego:
P = ½* (podstawa dolna + podstawa górna)* wysokość trapezu =
½* 20 cm* 6 cm = 60 cm²
obwód trapezu 36 cm, więc suma podstaw wynosi
36 cm - 6 cm - 10 cm = 20 cm
trapez jest prostokątny, więc krótsze ramię 6 cm jest jego wysokością.
Objętość pojemnika
V = P * wysokość pojemnika = 60 cm²* 10 cm = 600 cm³
Odp. Objętość tego pojemnika wynosi 600 cm³.

Zad.6
d = ab/(a + c)
ab = d*(a + c)
(aby obliczyć dzielną - licznik ułamka, mnożymy iloraz przez dzielnik - mianownik ułamka)
ab = ad + cd (opuszczamy nawiasy)
ab - ad = cd (przenosimy ad ze zmienionym znakiem)
a(b - d) = cd ( wyłączamy a przed nawias)
a = cd / (b - d) (dzielimy przez (b - d))
Uwaga: przy dzieleniu należy pamiętać o tym, że mianownik ułamka nie może być zerem (czyli u nas b ≠ d i a ≠ -c)

Zad.7
Średnia arytmetyczna pięciu ocen 3,4
suma pięciu ocen/przez 5 = 3,4
stąd obliczamy sumę ocen 3,4 * 5 = 17
Krzyś otrzymał piątkę, więc teraz ma sumę ocen 17 + 5 = 22
suma ocen /przez 6 = nowa średnia ocen
22 : 6 = 3⁴/₆ = 3⅔ = 3, 666...≈ 3,67 z dokładnością do 0,01
Odp. Krzyś, gdy otrzyma jeszcze piątkę, będzie miał średnią ocen 3,67.4 4 4