A) graniastosłup prawidłowy trójkątny, gdzie krawędź podstawy ma 3cm, a wysokość jest o 2cm
dłuższa od krawędzi podstawy
b) graniastosłup prawidłowy czworokątny, gdzie pole podstawy wynosi ma 9cm2 a wysokość
jest 2 razy dłuższa od krawędzi podstawy
c) sześcian o polu całkowitym 6dm2
d) graniastosłup, którego podstawą jest trapez równoramienny o podstawach 4cm i 7cm oraz
wysokości 4cm. Wysokość graniastosłupa jest 3 razy dłuższa od wysokości trapezu.
e) graniastosłup, którego podstawą jest trapez prostokątny o podstawach 3cm i 6cm oraz
wysokości 5cm. Wysokość graniastosłupa jest 7cm.


Zapisz odpowiednie obliczenia (dodatkowo oblicz objetosc)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:34:04+01:00
A) a=3 H=3+2=5
Pp=a ^2 pierw z 3 :4
Pp=3^2 pierw z 3 : 4
Pp=4.5 pier z 3 *2 ( bo 2 podst.)
Pp=9 pierw z 3 cm^2

Pb=a*H
Pb=3*5
Pb=15* 3 ( bo 3 boki)
Pb=45cm^2

Pc= 9 pierw z 3+45cm^2

V=Pp*H
V= 4.5 pierw z 3 * 5
V=22.5 pierw z 3 cm^3

b)
Pp=9cm^2
Pp=a^2
9=a^2/ pierw
3=a
H=2*a
H=6cm
Pb=a*b
Pb= 3*6
Pb= 18* 4
Pb=72cm^2

Pc=2*Pp+Pb
Pc= 2*9 +72
Pc= 18+72
Pc=90cm^2

V= Pp*H
V= 9*6
V= 54cm^3
c)
Pc=6dm^2
Pc=6*a^2
6= 6*a^2 /:6
1=a^2/ pierw.
1=a

Pp= a^2
Pp=1dm^2
V=Pp*H
V=1*1
V=1dm^3