Odpowiedzi

  • Liu
  • Początkujący
2010-01-30T15:31:11+01:00
Nizina podlaska

Wyróżnia się budową płytową. Jej istotą jest względnie płytkie zaleganie prekambryjskich skał krystalicznych. Pokrywa je tylko cienka warstwa skał osadowych – wapiennych. Nieprzepuszczalne podłoże wapienne jest przyczyną tworzenia się licznych jezior i bagien. Do najciekawszych bagien należą rozlewiska w dolinie Biebrzy.
W tym krajobrazie dominują łąki, pastwiska , bagna , lasy.
Największe kompleksy leśne to: Puszcza Białowieska i Knyszyńska.
Żyzne gleby ; mady oraz gleby wytworzone na glinach i pisakach polodowcowych – gleby brunatne i bielicowe wykorzystywane są pod uprawy buraków, żyta, warzyw.
Do ważniejszych miast zaliczamy: Białystok, Łapy w której są cukrownie, Sokółka i Hajnówka (przemysł drzewny).
Rzeki: Narew, Biebrza,
32 4 32
Nie pomogło mi. Dostałam jedynkę PRZEZ CIEBIE!!!!!!!!!
To nieprawda przepraszam. dawajcie DZIĘKUJE pod tym opisem. Dostałam szóstkę.