Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiedzy sferami Ziemi wymienionymi poniżej.

a.Oddziaływanie hydrosfery na litosfere.................
b.Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę.................
c.Oddzaiływanie atmosfery na bisferę......................
d.Oddziaływanie litosfery na atmosferę.....................
e.Oddziaływanie hydrosfery na biosferę........................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T15:55:44+02:00
A tworzenie rzek
b parowanie
c zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
d Litosfera może powodować wybuch wulkanu, uwalnia gazy cieplarniane
e woda która jest niezbędna do życia
1 5 1
2009-10-05T17:18:06+02:00
A. tworzenie rzek.
b. parowanie wody.
c. zwierzęta wdychają tlen a wydychają dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
d. w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.
e. woda jest niezbędnym czynnikiem do życia na Ziemi.
1 5 1