Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:26:46+01:00
Program silnia1;
Uses crt;
var n,i,s:integer;

Begin
clrscr;
writeln('program oblicza silnie ...');
write('Podaj n silnia:');
readln(n);
s:=1;
for i:=1 to n do
s:=s*i;
writeln('silnia dla ',n,'wynosi=',s);
readln;
end.
1 4 1