Odpowiedzi

2010-01-30T15:40:37+01:00
Glony to organizmy samożywne pełnią w środowisku wodnym ważne funkcje.Ważnymi producentami są glone tworzące plankton. Stanowią pokarm dla zwierząt wodnych.Wzbogazają też zbiorniki wodne w wytwarzaniu fotosyntezy, który jest niezbędnym warunkiem życia zwięrząt.Wiele glonów to organizmy pionierskie
sałata morska- jest używana w gastronomii jako składnik sałaty
Listownica- wykorzysywana do celów kulinarnych
Bruzdnice-są składnikeim planktonu
Krasnorosty- są używane w kosmetologii. Sporządza się z nich preparaty odżywiające skórę.
2010-01-30T15:41:09+01:00
A)w przyrodzie
z prostych związków nieorganicznych produkują materię organiczną, plankton stanowi pokarm dla drobnych zwierząt morskich, wzbogacają zbiorniki wodne w tlen(fotosynteza)

b) w medycynie
- produkcja kosmetyków i leków np. antybiotyki, maści na oparzenia

c) w gospodarce człowieka
- używane są do produkcji galaretek, lodów, majonezu
- są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej,
- biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód,
- zwiększają napowietrzenie gleby, mineralizują glebę,
jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę,
- wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt (listownica, morszczyn),
- stanowią białkowy pokarm dla człowieka (chlorella, listownica),
- są źródłem witamin, jodu, boru, miedzi, soli potasowych i sodowych (morszczyn),
- w postaci agaru (z karsnorostów) znajdują zastosowanie w piekarnictwie i cukiernictwie,