Ułóż wyrazy we właściwej kolejności , tak aby powstały pytania.Potem odpowiedz na nie.Jeżeli nie jesteś pewny, użyj I think.. albo Perhaps..

1. be you when 21 will
2.tomorrow time what will p you get
3.will lunch you what tomorrow for have
4.Sunday be where on you will morning
5.'clock where nine will be you at tonight
6.will tomorrow you what do afternoon

PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-05T20:36:07+02:00
1. When you will be 21?
2. Will you get time tomorrow?
3.What will you have for lunch tomorrow?
4.Where will you be on Sunday morning?
5.Whre will you be tornight at nine o `clock?
6.What will you do tomorrow afternoon?
1.i will be 21 for 5years
2. I think i will get time tommorrow
3.perhaps i will have sandwiches
4. i think i will be in church
5.i will be at school
6. i will make up
2 3 2