Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:41:30+01:00
- wydzielanie CO2 do atmosfery
- dziura ozonowa
- wylewanie asfaltu na drogach
2010-01-30T15:41:48+01:00
Chodzi tutaj o efekt cieplarniany.
Skutki:
-topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich - zaprowadzi to do utraty miejsc życia i pracy dla ludzi,
-wzrost temperatur spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom,
-szybkie zmiany klimaty zaburzą równowagę w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych,
-zwiększy się częstotliwość występowania katastrof klimatycznych (np. fale upałów, powodzie, huragany),
-ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej.
2010-01-30T16:46:26+01:00
Bezpośrednimi skutkami podwyższonych temperatur jest wzrost poziomu morza, kurczenie się lodowców, wyjątkowo upalne lata i zimy bez śniegu. Do tego dochodzą nieregularne opady deszczu powodujące susze na jednych obszarach i powodzie na innych, a także ogólny wzrost intensywności tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. cyklonów.