1 .
Waldek wybrał się na 3 dniową wycieczkę rowerową. Cała trasa liczyła 52 km. Pierwszegi i drugiego dnia przejechali łącznie 37 km. Drugiego i trzeciego dnia przejechali 36 km. Ile km
przejechali chłopcy w każdym dniu wycieczki?

2.
Gumka i temperówka kosztują razem 74 zł, temperówka i wkład do długopisu 80 zł. Te trzy rzeczy razem kosztują 105 zł. Ile kosztuje gumka, temperówka i wkład?

3.
W zawodach szkolnych brało udział 168 zawodników z trzech szkół. I i II szkoła miała 115 zawodników. Ile zawodników wystawiła każda szkoła do zawodów sportowych?

za szybka i dobra odpowiedz nagradzam najlepsza opdowiedzia :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T18:19:44+01:00
Zad1
I, II - 37 km
II, III - 36 km
I, II, III - 52km

III -> 52-37 = 15km
I -> 52 - 36 = 16 km
II - > 36-15 lub 37-16 = 21 km

zad 2
gum+tem = 74
gum+wkł=80
gum+tem+wkł=105

wkł - 105 - 74=31
tem = 105-80=25
gum = 80-31 lub 74-25 = 49

zad 3
I + II = 115
III -> 168-115=55
Ile miały I i II to nie ma wystarczających danych.
1 5 1
2010-01-30T22:18:01+01:00
Zad.1
III dzień - 52 km - 37km = 15 km
I dzień - 52 km - 36km = 16 km
II dzień - 52 km - (15km+16km) = 52km - 31 km = 21 km

Spr.
15+16+21=52[km]

Zad.2
wkład - 105 zł - 74zł = 31zł
gumka - 105 - 80 = 25 zł
temperówka - 105 - (25+31)=105 - 56 = 49 zl

zad.3
III 168 - 115 = 53
reszty nie da sie obliczyć. mało danych ;F
2 4 2