Odpowiedzi

2010-01-30T17:50:16+01:00
R=1cm
R=5cm
V_k=4/3pi r^3 = 4/3pi cm^3
Delta V = 30V_k
Delta V = 40pi cm^3
Delta V = pi R^2H
40pi cm^2 = 25pi cm^2H
H = 1,6cm
2010-01-30T17:52:25+01:00
Obliczamy objętość jednej kulki o promieniu 1cm:
⁴/₃πr³ = ⁴/₃π(1cm)³ = ⁴/₃π cm³
objętość trzydziestu kulek 30* ⁴/₃π cm³ = 40π cm³
objętość trzydziestu kulek jest zarazem objętością walca
o średnicy podstawy 10cm i wysokości x (poziom, o który podniosła się woda)
obliczamy pole podstawy walca o promieniu ½* 10cm = 5cm
P = πr² = π(5cm)²= 25π cm²
wysokość walca (poziom, o który podniosła się woda)
V = P*x
x = V/P = 40π cm³: 25π cm² = 1,6 cm
Odp. Poziom wody w naczyniu podniósł się o 1,6 cm.
2 4 2