Mam przetłumaczyć zdania, jest to czas were i was:
1Gdzie ona była kiedy o był z inną??
2.Które wiosło było najdłuższe??
3.To było najgorsze włamanie w tym roku
4.Wczoraj było słonecznie, dzisiaj jest deszczowo
5.Tam było dużo fok
6.Kiedy oni byli u lekarza??
7.My nie byliśmy na Marsie
8.Czy ja byłam niegrzeczna??
9.Te gibony były niebezpieczne,ale nie były szczeniakami.

1

Odpowiedzi

2012-08-02T19:36:31+02:00

1. Where was she when he was with another girl?

2. Which oar was the longest?

3. It was the worst housebreaking this year.

4. It was sunny yesterday, today it is rainy.

5. There were many seals.

6. When were they in a doctor?

7. We weren't on Mars.

8. Was I rude?

9. The gibbons were dangerous but they weren't puppies.