Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:15:02+01:00
Ilość liczb dwucyfrowych wynosi 90. (od 10 do 99)

Ogólny wzór :
P = liczba zdarzeń sprzyjających / liczba wszystkich możliwych zdarzeń.

a)
ilość liczb parzystych wynosi 49 a podzielnych przez 5 wynosi 18.
wiec:
49 + 18 = 67

67 / 90 ≈ 0,74 czyli 74%

b)
ilość liczb dwucyfrowych podzielnych przez 3 to 30
ilość liczb dwucyfrowych podzielnych przez 4 to 22
lecz ilość liczb podzielnych jednocześnie przez 3 i przez 4 wynosi 8.

wiec:
30 + 22 - 8 = 44

44 / 90 ≈ 0,49 czyli 49%

Powinno być dobrze:D
19 1 19
2010-01-30T18:16:59+01:00
Liczy dwucyfrowe = 90
Ogólny wzór :
P(a)=zdarzenia sprzyjające/możliwe zdarzenia
a)
liczby parzyste=49
podzielne przez 5=18
49 + 18 = 67
67/90≈0,74 > 74%
b)
liczby dwucyfrowe podzielne przez 3=30
liczby dwucyfrowe podzielne przez 4=22
liczby podzielne jednocześnie przez 3 i przez 4=8
30+22-8=44
44/90≈0,49 > 49%
3 1 3