Odpowiedzi

2010-01-30T15:59:11+01:00
Zanieczyszczenia gleby związane są z wprowadzeniem ścieków z różnych fabryk do gleby.
Zanieczyszczenia powietrza biorą się z samochodów czy z fabryk które emitują dużo dwutlenku węgla
Zanieczyszczenia wody biorą sie np. z rozbitych tankowców czy z wyrzucania odpadów do wody
15 3 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:15:14+01:00
Zanieczyszczenie gleby:
-wyrzucanie odpadków komunalnych (śmieci),
-wyrzucanie odpadów przemysłowych,
-wylewanie na glebę toksycznych substancji,
-kwaśny deszcz,
-gazy, które wytwarzają zakłady przemysłowe,
-spaliny,
-sztuczne nawozy roślin,
-środki owadobójcze.

Zanieczyszczenia wody:
-wyrzucanie do wody odpadków komunalnych i przemysłowych,
-wylewane do wody benzyny, toksyny, pestycydy, oleje etc.,
-nielegalnie odprowadzane ścieki (oczywiście do wody),
-transport wodny,
-transport lądowy (chodzi o dwutlenek węgla, który osadza się na wodzie),
-naturalnymi zanieczyszczeniami wód są m.in. zanieczyszczenie związkami żelaza i zasolenie.

Zanieczyszczenie powietrza:
-transport lądowy (dwutlenek węgla, który wytwarza się przy spalaniu benzyny, ropy itp.),
-dwutlenek węgla, który wytwarzają m.in. elektrownie cieplne,
-wydobywanie surowców,
-cementownie,
-wysypiska śmieci,
-naturalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są m.in.: wybuchy wulkanów (najpoważniejsze, ogromna ilość wydobytego dwutlenku węgla), pożary lasów, wyładowania atmosferyczne (burze).
39 4 39