Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T16:33:30+01:00
1. Odważono 320g glukozy czyli cukru o wzorze C₆ H₁₂ O₆
MC₆ H₁₂ O₆=6x12+12x1+6x16=72+12+96=180g
A). liczbę moli glukozy w odważce
180g - 1mol
320g-x
x=320x1/180=1.7mola
B). liczbę cząsteczek cukru w odważce
180g - 6.02 x 10^23
320g - x
x=320x6.02x10^23/180=10.7x10^23czasteczek
C). Masę 1,45 *10²⁴ cząsteczek cukru
0.602x10^24czasteczek - 180g
1.45x10^24czasteczek - x
x=1.45x10^24x180g/6.02x10^24=433.5g
D). masę węgla zawartego w odważce
jezeli w 180g cukru znajduje sie 72g wegla
to w 320g cukru znajduej sie x
x=320gx72g/180g=128g
2 5 2