Wskaż fałszywe zdania . Przeredaguj je tak , aby zawierały prawdziwe informacje .

* Rząd , aby skutecznie sprawować władzę wykonawczą , musi mieć poparcie prezydenta
* Koalicje rządowe to porozumienia kilku partii o podobnych programach
* Opozycja parlamentarna popiera działania rządu
* Rada ministrów odpowiada za swoją działalność przed Trybunałem konstytucyjnym
* Po wyborach parlamentarnych oficjalnego kandydata na premiera wyznacza sejm
* Nowo powołany premier przedstawia sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie mu poparcia

2

Odpowiedzi

2010-01-30T16:08:12+01:00
Fałszywe
1) Poprawna odp:
Prezydent by skutecznie sprawować władzę wykonawczą ,musi mieć poparcie Rządu
2):
Opozycja parl. nie popiera działań rządu
5): Prezydent wybiera premiera ( wyznaczoną osobę z partii która wygrała wybory) potem premier powołuje rząd.
Reszta jest poprawna
3 3 3
2010-01-30T19:01:51+01:00
3 opozycja parlamentarna nie popiera działań rządu

chyba tyle
1 5 1