Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T18:27:14+01:00
Każdy człowiek żyjący we współczesnym świecie ma określone prawa. Wszystkim wiedzą, że prawa człowieka były łamane podczas II wojny światowej w postaci Holocaustu i później przez państwa totalitarne. Następnym przykładem może być wiek XIV, w którym to afro amerykanów zmuszano do niewolniczej pracy. Przyjmuje się również, iż poszanowanie praw człowieka, nie jest sprawą indywidualną określonego państwa, ale powinno stanowić przedmiot troski społeczności międzynarodowej. Człowiek jest żyjącą istotą i powinien być przyzwoicie traktowany bo to mu się po prostu należy.
Przyczyny łamania praw człowieka mogą być najróżniejsze: polityczne, religijne, rasowe.. Aby wam to zobrazować posłużę przykładem kary śmierci stosowanym w USA. Każdy żyjący człowiek ma prawo do życia tak jak ja czy ty, a jednak sądy w niektórych stanach np. Teksasie łamią je i skazują podsądnych na karę śmierci. Jest to skuteczna walka z wzrastającą przestępczością, która postępuje w Stanach Zjednoczonych , ale moje zdanie na ten temat jest całkowicie inne ja uważam ze jest to nie moralne odbierać komuś życie ,podkreślam każdy ma prawo żyć nawet najgorszy przestępca.
W krajach o totalitarnym systemie rządów tj. Chiny, Kuba, Indonezja i Korea Północna państwo nie ingeruje w życie i działalność obywateli dopóki ci egzystują według jego wyznaczników. Najczęściej łamane jest w takich sytuacjach prawo do wolności osobistej i wolności słowa.
Z kolei rażącym łamaniem praw człowieka-dziecka jest sytuacja w biedniejszych krajach Afrykańskich. Tam młodzi ludzie przyszli obywatele nie mają możliwości edukacji ponieważ jest to spowodowane ciągłą walką na najwyższych szczeblach władzy, która zajęta własnymi problemami nie robi nic dla swoich obywateli. Innymi przyczynami są również: walki pomiędzy plemionami, brak wykwalifikowanej kadry i przede wszystkim szkół, które mieszczą się od siebie w znacznych odległościach wystarczających, aby rodzic nie chciał wysyłać tam potomstwa.
Chiny są państwem w którym nagminnie łamie się prawa człowieka . Łamią nie tylko prawo do wolności wypowiedzi, prawo posiadania , ale również prawo do życia co wydaje się być chore.
W Chinach podstawą do aresztowania obywatela staje się niejednokrotnie najzwyklejszy donos. Aresztowanego w ten sposób człowieka latami trzyma się w zamknięciu bez udowadniania mu winy i skazania przez sąd. Sporadycznie zdarzają się w Chinach procesy sądowe , ale raczej są one jedynie przedstawieniem tworzonym na potrzeby wewnątrzpaństwowej , jak i zagranicznej propagandy.
W Chinach oprócz mężczyzn więzi się wiele kobiet i dzieci, których los jest zazwyczaj gorszy od losu przebywających tam mężczyzn. Kobiety – słabsze, delikatniejsze mniej wytrzymałe od przedstawicieli płci męskiej zmuszane są do wykonywania tych samych prac. Są one bite i torturowane, bardzo częstą praktyką więźniów i strażników są po prostu zbiorowe gwałty. Najbardziej przerażający faktem jest to, że w laogai więzi się również dzieci. Większość dzieci osadzonych w obozach umiera z głodu i chorób, a zdarzają się takie sytuacja ze dzieci są po prostu mordowane. Większa część dzieci więziona jest bez procesu sądowego.
5 5 5
2010-01-30T19:28:56+01:00
Najważniejszymi zbiorami praw człowieka stały się:Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalono przez zgromadzenia ogólne organizacji narodów zjednoczonych w 1948r. oraz przyjęte przez ONZ w 1966r.
Powszechną Deklarację praw człowieka można podzielić na prawa fundamentalne,nie podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu,oraz prawa podlegające pewnym ograniczeniom.

Prawa nie podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu:
-zakaz stosowania wielkich form niewolnictwa i handlu ludżmi.
-prawo do wolności myśli,sumienia i wyznawania
-
Prawa podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu w sytuacjach wyjątkowych:
-wolność osobista
-wolność działalności gospodarczej
-prawo do wypoczynku
3 3 3