1. Podaj wzór sumaryczny, wzór strukturalny, nazwa i wzór sumaryczny alkanu, od którego pochodzi amina: metyloaminy

2. Podaj nazwę aminy, wzór strukturalny, nazwą i wzór sumaryczny alkanu, od ktorego pochodzi amina, jesli wzór sumaryczny to: C2H5NH2

3. Podaj nazwę aminy, wzór sumaryczny, wzór strukturalny jesli nazwa alkanu to propan, a wzór sumaryczny, od ktorego pochodzi amina to C3H8.

4. Podaj wzor sumaryczny aminokwasu, wzor strukturalny aminokwasu, nazwą systematyczną aminokwasu, jesli nazwa kwasu to kwas propanowy

5. Podaj nazwę kwasu, wzor strukturalny aminokwasu, nazwą systematyczną aminokwasu, jesli wzor sumaryczny aminokwasu to CH2(NH2)COOH

6. Podaj nazwę kwasu, wzor sumaryczny aminokwasu, wzor strukturalny aminokwasu, jesli nazwa systematyczna aminokwasu to kwas aminobutanowy.

7. W jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w Gly-Gly;

NAPISZ WZÓR TEGO DIPEPTYDU.

C:O=_______ O:H=_________ N:O=________
C:H=_______ C:N=_________ N:H=________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T17:56:09+01:00
1/
metyloamina CH3 - NH2
pochodzi od metanu CH4
2/
C2H5NH2
CH3 - CH2 - NH2 etyloamina
pochodzi od etanu C2H6 CH3 - CH3
3/
propan C3H8 CH3 - CH2 - CH3
propyloamina CH3 - CH2 - CH2 - NH2 C3H7NH2
4/
kwas propanowy C2H5COOH CH3 - CH2 - COOH
alanina kwas 2 - aminopropanowy C2H4(NH2)COOH
CH3 - CH - COOH
........I
........NH2
Kropki są po to aby wzór był prawidłowy
5/
CH2 - COOH glicyna kwas aminooctowy kwas aminoetanowy
I
NH2
6/
kwas butanowy CH3 - CH2 - CH2 - COOH

CH3 - CH2 - CH- COOH kwas 2-aminobutanowy kwas α-aminomasłowy
...............I
...............NH2

CH3 - CH - CH2 - COOH kwas 3-aminobutanowy kwas β-aminomasłowy
........I
........NH2

CH2 - CH2 - CH2 - COOH kwas 4-aminobutanowy kwas γ- aminomasłowy
I
NH2

kwas 2-amino-2-metylopropanowy
kwas α-amino-α-metylopropionowy
.......CH3
........I
CH3 - C - COOH
........I
........NH2

7/
NH2 - CH2 - C - N - CH2 - COOH dipeptyd Gly - Gly
...............II..I
...............O..H

C ÷ O = 1 ÷ 1 O ÷ H = 6 ÷ 1 N ÷ O = 7 ÷ 12
C ÷ H = 6 ÷ 1 C ÷ N = 12 ÷ 7 N ÷ H = 7 ÷ 2
12 4 12